Rubrika
Shfletoni për të parë rubrikat e Autoritetit të Dosjeve
Simpozium
Eksplorimi dhe zhvillimi i sektorit të naftës nën kontrollin e Sigurimit të Shtetit
Lexo me shume
Qytetari
Formular aplikimi për informim të individëve
Lexo me shume
Studiues dhe Media
Formular aplikimi për kërkues për qëllime kërkimore-shkencore, institucion/media/Studiues
Lexo me shume
Institucione
Formular aplikimi për informim për zyrtaret përpara emërimit/ngritjes në detyrë/zgjedhjes në poste të larta/procesin e vetingut
Lexo me shume
Qytetari, Formular për internim- dëbimet
FORMULAR APLIKIMI PËR INFORMIM TË INDIVIDËVE MBI DOKUMENTACIONIN PËR INTERNIM DËBIMET
Lexo me shume
Partnerët