Fonde arkivore te trasheguara nga SHISH

Fonde arkivore të trashëguara nga SHISH:

I. Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit

Në këtë fond arkivor përfshihen dokumentet operative të kartotekës qendrore dhe të të gjithë ish Degëve të Punëve të Brendshme të rretheve:

 1. Dega e IV (Kartoteka)
 2. Dega e  XIII-të (Përfaqësitë Diplomatike)
 3. Dega e X (Shifra e Aparatit Qendror)
 4. Dega e Punëve të Brendshme Tiranë
 5. Dega e Punëve të Brendshme Shkodër
 6. Dega e Punëve të Brendshme Vlorë
 7. Dega e Punëve të Brendshme Durrës, Kavajë
 8. Dega e Punëve të Brendshme Skrapar
 9. Dega e Punëve të Brendshme Kukës
 10. Dega e Punëve të Brendshme Dibër
 11. Dega e Punëve të Brendshme Berat
 12. Dega e Punëve të Brendshme Sarandë
 13. Dega e Punëve të Brendshme Fier
 14. Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër
 15. Dega e Punëve të Brendshme Lezhë
 16. Dega e Punëve të Brendshme Përmet
 17. Dega e Punëve të Brendshme Krujë
 18. Dega e Punëve të Brendshme Mat
 19. Dega e Punëve të Brendshme Gramsh
 20. Dega e Punëve të Brendshme Mirditë
 21. Dega e Punëve të Brendshme Tropojë
 22. Dega e Punëve të Brendshme Librazhd
 23. Dega e Punëve të Brendshme Tepelenë
 24. Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë
 25. Dega e Punëve të Brendshme Ersekë
 26. Dega e Punëve të Brendshme Korçë
 27. Dega e Punëve të Brendshme Pogradec
 28. Dega e Punëve të Brendshme Elbasan
 29. Dega e Punëve të Brendshme Pukë
 30. Dega Sigurimit të Ushtrisë

 

II. Drejtoria e Dytë dhe Drejtoria e Tretë e Sigurimit të Shtetit

 1. Fondi arkivor Drejtoria e dytë e Sigurimit të Shtetit përbëhet nga 555 dosje bashkëpunëtorësh, 274 dosje përpunimi, 379 dosje drejtimi, dosje objekti, dosje nënobjekti etj, 361 fashikuj, 51 regjistra, analiza, plane, tema, akte normative, korrespondenca, procesverbale dhe kartela.
 2. Dega e Fondit të Veçantë përbëhet nga 2633 dosje bashkëpunëtorësh, 6 përpunimi, 82 dosje drejtimi, 25 dosje agjenturore dhe 361 dosje dhe fashikuj me emërtesa të ndryshme.
 3. Dega e Fondi të Kosovës përbëhet nga 11689 dosje dhe fashikuj.
 4. Dega e Fondit për të Arratisurit përbëhet nga 6732 dosje dhe fashikuj.
 5. Dega e të Huajve përbëhet nga rreth 12392 dosje dhe fashikuj.
 6. Dega e Emigrantëve Ekonomikë përbëhet nga 4752 dosje dhe fashikuj.

Dokumentet arkivore të mësipërme janë kryesisht të klasifikuara me nivel klasifikimi “Sekret” dhe “Tepër sekret”.