Formular Aplikimi për Informim të të vdekurve apo të të zhdukurve
SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
SEKSIONI B: INFORMACION MBI TË PAGJETURIN
SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR