partnere/te zhdukurit

ICMP: International Commission on Missing Persons

OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe

Policia e Shtetit

Prokuroria e Përgjithshme

Instituti i Mjekësisë Ligjore