Nderime për figurat

Neni 26 dhe 27 i ligjit 45/2015 i ndryshuar

a)      Kryerjen e verifikimeve për personat që propozohen për dhënie dekoratash, tituj nderi, medalje dhe titujt vendorë të nderit nga institucionet përgjegjëse dhe organet e pushtetit vendor.  Janë verifikuar gjithsej 144 kandidatë për dhënie dekoratash.