Marrëveshje bashkëpunimi
Autoriteti i Informimit mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunon me Institucionet:
 • Arkiva e Ministrisë së Mbrojtjes
 • Arkiva e Ministrisë së Punëve të Brendshme
 • Arkiva e Shërbimit Informativ Shtetëror
 • Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
 • Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
 • Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
 • Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 • Ministria e Kulturës
 • Muzeumet
 • Qëndra e Studimeve Albanologjike
 • Shërbimi Informativ Shtetëror