Prezantimi i botimeve dhe veprimtarisë së Autoritetit pranë Departamentit të Historisë në Universitetin e Tiranës

Kryetarja e Autoritetit Dr. Gentiana Sula, prezantoi pranë Departamentit të Historisë në Universitetin e Tiranës, me prani të Prof. Dr. Valentina Duka dhe studentëve të historisë, veprimtarinë e Autoritetit dhe botimet një pjesë e të cilave janë punuar në bashkëpunim me Institutin e Historisë.

𝘕𝘢𝘳𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘴𝘦̈ 𝘴𝘩𝘬𝘶𝘢𝘳𝘦̈𝘴 𝘦̈𝘴𝘩𝘵𝘦̈ 𝘦 𝘳𝘦̈𝘯𝘥𝘦̈𝘴𝘪𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘵𝘦̈ 𝘯𝘨𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘣𝘪 𝘴𝘩𝘵𝘺𝘭𝘭𝘢𝘵 𝘦 𝘴𝘦̈ 𝘷𝘦̈𝘳𝘵𝘦𝘵𝘦̈𝘴.