Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 21.10.2021 KJV (kerkese e perzier me institucionalet) 01.02.2021 

Përfunduar  Nuk Ka
2 04.06.2021 Nebil Cika 09.06.2021

Perfunduar   Nuk Ka
3 10.06.2021  Admirina Peci 14.06.2021

Perfunduar   Nuk Ka