Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 21.10.2021 KJV (kerkese e perzier me institucionalet) 01.02.2021  Përgjigje KJV Përfunduar  Nuk Ka
2 04.06.2021 Nebil Cika 09.06.2021 Përgjigje Nebil Cika Perfunduar   Nuk Ka
3 10.06.2021  Admirina Peci 14.06.2021 Përgjigje Admirina Peci Perfunduar   Nuk Ka
 4 18.06.2021  Adrian Kati – QSHRT   28.06.2021 Përgjigje Adrian Kati  Perfunduar   Nuk Ka
 5  08.09.2021 Ada Hazizolli  23.09.2021  Përgjigje Ada Hazizolli

Perfunduar   Nuk Ka
 6  07.10.2021 Blerina Gjoka BIRN  08.10.2021  Përgjigje Blerina Gjoka

Perfunduar   Nuk Ka