Deklasifikime 2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 1, Dt. 22.01.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 2, Dt. 18.02.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 3, Dt. 25.02.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 4, Dt. 18.03.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 5, Dt. 28.03.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 6, Dt. 01.04.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 7, Dt. 08.04.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 8, Dt. 03.05.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 9, Dt. 06.05.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 10, Dt. 10.05.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 11, Dt. 20.05.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 12, Dt. 17.06.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 13, Dt. 25.06.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 14, Dt. 09.07.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 15, Dt. 08.08.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 16, Dt. 16.08.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 17, Dt. 04.09.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 18, Dt. 18.09.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 19, Dt. 19.09.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 20, Dt. 19.09.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 21, Dt. 01.10.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 22, Dt. 02.10.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 23, Dt. 03.10.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 24, Dt. 28.10.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 25, Dt. 29.10.2019

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim Nr. 26, Dt. 31.10.2019