Autoriteti i Dosjeve, Tiranë

Location:Shëtitore Parku i Madh, Tiranë, Albania