Rregullore dhe Udhëzime

 

Rregullore Dokumenti Vendimi
Rregullore për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH

Rregullore mbi publikimet e veprimtarisë së Autoritetit në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligjUdhëzues “Mbi politikat dhe procedurat për trajtimin e kërkesave individuale, për zbardhjen e bashkëpunëtorëve të ish Sigurimit të Shtetit”