RAPORTIMI NË KUVEND PËR VITIN 2017

RAPORTIMI PËR VITIN 2017

 

I nderuar zoti Kryetar,

Të nderuar zotërinj Deputetë,

Mirë se Ju gjej!

Raportimi i sotëm përmbledh punën e bërë nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit gjatë vitit 2017 dhe synimet e sfidat për më tej.

Në këtë vit të parë të tij, Autoriteti ka mundur të përballojë një fluks shumë të madh pune, të pasqyruar gjerësisht në Raportin vjetor të punës, të shumëfishuar për Ju.

Raportimin e plotë e gjeni KËTU