Publikime

PLANIFIKIMI I PUNËS KËRKIMI SHKENCOR DHE EDUKIMI QYTETAR

 

Aktivitetet      Planifikimi/Periudha                  kohore Institucionet bashkëpunuese
 

1. Kthimi ne muze/ memorial i kujtesës ndaj krimeve/përndjekjeve në regjimin komunist, i ish- kampit të Tepelenës

     2018 – 2020 Autoriteti + Pushteti vendor + Instituti i Krimeve te Komunizmit + Ministria e Mbrojtjes
 

2. Rikonstruksioni/ rehabilitimi i shtëpisë së poetit të vrarë, Vilson Blloshmi

 2019 Autoriteti + Pushteti vendor + familja
3. Botime periodike

(2 x në vit)

2018

2019

2020

Autoriteti + Bordi Shkencor + Drejtoria Shkencore
 

4. Botime veprash shkencore me tematikë nga Sigurimi i Shtetit/ Historiku

     2018 – 2020 Autoriteti + Drejtoria Shkencore
 

5. Konferenca shkencore për të kaluarën komuniste dhe rolin e sigurimit të shtetit në shoqëri/ botim materialeve referuese

 

       2018

2019

2020

Autoriteti + Bordi Shkencor + Institucione të kërkimeve shkencore   + Universiteti i Tiranës
 

6. Bashkëpunim me institucionet e huaja analoge (Gjermani) në fushën e kërkimit shkencor (pjesëmarrje, konferenca, simpoziume)

       2018 – 2020 Autoriteti + Institucionet e huaja
 

7. Edukimi qytetar: Projekte të vogla në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë arsimore për organizimin e edukimit të fëmijëve të shkollave për periudhën ish-Sigurimin e shtetit (3 aktivitete ne vit mësimor)

        2018

2019

2020

 

Autoriteti + Ministria e Arsimit dhe Shkencës + Drejtoritë Arsimore
 

8. Dokumentarë historikë

 

 

 

       2018 – 2020 Autoriteti + Muzeu historik + Ministria e Kulturës + Televizione Kombëtare
 

9. Rishikimi/ Rehabilitimi i stendave të periudhës së Komunizmit / Sigurimit të Shtetit

 

       2018-2020 Autoriteti + Muzeu historik + Ministria e Kulturës
10. Grupi i çamëve

 

Roli i Sigurimit të shtetit

 

Roli i shërbimeve të huaja

 

Roli i partisë së punës

 

Memorial në kujtim të tyre

      2018-2020 Autoriteti + Bashkia Konispol + Drejtoria e Arkivave + Studiues Historik
11. Dosja e Shkencës, mënyra e trajtimit të studiuesve si fenomen

 

Kolan me fytyrat e armiqve te popullit.

Publikim 1

Publikim 2

Publikim 3

Publikim 4

Publikim 5

Publikim 6

Publikim 7

Publikim 8

Publikim 9

Publikim 10

Publikim 11

Publikim 12

Publikim 13

Publikim 14

Publikim 15

Publikim 16

Publikim 17

Publikim 18

Publikim 19

Publikim 20

Publikim 21