Publikime

PLANIFIKIMI I PUNËS KËRKIMI SHKENCOR DHE EDUKIMI QYTETAR

 

Aktivitetet      Planifikimi/Periudha                  kohore Institucionet bashkëpunuese
 

1. Kthimi ne muze/ memorial i kujtesës ndaj krimeve/përndjekjeve në regjimin komunist, i ish- kampit të Tepelenës

     2018 – 2020 Autoriteti + Pushteti vendor + Instituti i Krimeve te Komunizmit + Ministria e Mbrojtjes
 

2. Rikonstruksioni/ rehabilitimi i shtëpisë së poetit të vrarë, Vilson Blloshmi

 2019 Autoriteti + Pushteti vendor + familja
3. Botime periodike

(2 x në vit)

2018

2019

2020

Autoriteti + Bordi Shkencor + Drejtoria Shkencore
 

4. Botime veprash shkencore me tematikë nga Sigurimi i Shtetit/ Historiku

     2018 – 2020 Autoriteti + Drejtoria Shkencore
 

5. Konferenca shkencore për të kaluarën komuniste dhe rolin e sigurimit të shtetit në shoqëri/ botim materialeve referuese

 

       2018

2019

2020

Autoriteti + Bordi Shkencor + Institucione të kërkimeve shkencore   + Universiteti i Tiranës
 

6. Bashkëpunim me institucionet e huaja analoge (Gjermani) në fushën e kërkimit shkencor (pjesëmarrje, konferenca, simpoziume)

       2018 – 2020 Autoriteti + Institucionet e huaja
 

7. Edukimi qytetar: Projekte të vogla në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë arsimore për organizimin e edukimit të fëmijëve të shkollave për periudhën ish-Sigurimin e shtetit (3 aktivitete ne vit mësimor)

        2018

2019

2020

 

Autoriteti + Ministria e Arsimit dhe Shkencës + Drejtoritë Arsimore
 

8. Dokumentarë historikë

 

 

 

       2018 – 2020 Autoriteti + Muzeu historik + Ministria e Kulturës + Televizione Kombëtare
 

9. Rishikimi/ Rehabilitimi i stendave të periudhës së Komunizmit / Sigurimit të Shtetit

 

       2018-2020 Autoriteti + Muzeu historik + Ministria e Kulturës
10. Grupi i çamëve

 

Roli i Sigurimit të shtetit

 

Roli i shërbimeve të huaja

 

Roli i partisë së punës

 

Memorial në kujtim të tyre

      2018-2020 Autoriteti + Bashkia Konispol + Drejtoria e Arkivave + Studiues Historik
11. Dosja e Shkencës, mënyra e trajtimit të studiuesve si fenomen

 

Kolan me fytyrat e armiqve te popullit.

Publikim 1

Publikim 2

Publikim 3

Publikim 4

Publikim 5

Publikim 6

Publikim 7

Publikim 8

Publikim 9

Publikim 10

Publikim 11

Publikim 12

Publikim 13

Publikim 14

Publikim 15

Publikim 16

Publikim 17

Publikim 18

Publikim 19

Publikim 20

Publikim 21

Publikim 22

Publikim 23

Publikim 24

Publikim 25

Publikim 26

Publikim 27

Publikim 28

Publikim 29

Publikim 30

Publikim 31

Publikim 32

Publikim 33

Publikim 34

Publikim 35

Publikim 36

Publikim 37

Publikim 38

Publikim 39

Publikim 40

Publikim 41

Publikim 42

Publikim 43

Publikim 44

Publikim 45

Publikim 46

Publikim 47

Publikim 48

Publikim 49