Njoftim per shtyp 26 Shkurt 2018

Informim mbi Vendimin nr.33, datë 5 shkurt 2017, të marrë nga Autoriteti kryesisht, lidhur me pastërtinë e figurës së z. Kozma Jano, si dhe bazuar në kërkesën e subjektit të interesuar, si njeri prej kandidatëve që, kishte aplikuar për anëtar në KLP nga radhët e Avokatisë.

Njoftimi për shtyp