Marreveshje Bashkepunimi midis AIDSSH dhe Institutit te Historise

Nisur prej interesit te perbashket te dy Institucioneve palet bien dakord te lidhin kete Marreveshje Bashkepunimi. Me poshte gjeni marreveshjen.

Marreveshje Bashkepunimi midis AIDSSH dhe Institutit te Historise