Leksion i hapur me temën “Përballja me të Shkuarën” nga Gjergj Sinani datë 21.06.2017

Gjergj Sinani ka lindur më 14.01.1057 ne qytetin e Elbasanit. Studimet universitare i ka kryer ne UT në Fakultetin e Shkencave Politiko – Juridike në periudhën 1977 – 1981. Ka kryer studimet doktorale në UT, 1989, dhe më pas ka kryer studime të thelluara pasuniversitare (DEA) në Universitetin “Paul Valery”, Montpellier III në Francë, 1993. Ai për dy mandate (2004 – 2008 dhe 2010 – 2014) ka qenë ekspert i pavarur i Komitetit Konsultativ për mbrojtjen e minoriteteve nacione në Këshillin e Europës në Strasburg. Është titullar i disa lëndëve në Departamentin e Filozofisë.

Përsa i takon aktivitetit akademik ai është autor i disa teksteve për shkollat e mesme dhe autor botimesh dhe përkthimesh të ndryshme. Gjithashtu, ai ka një aktivitet të dendur kërkimor dhe botues në një varg konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare.

Niçe, historia dhe jeta.