25 janar 2006

25/01/2018 All day
Autoriteti i Dosjeve, Tiranë
Address: Shëtitore Parku i Madh, Tiranë, Albania

Më 25 janar 2006 Asambleja parlamentare e KE-së votoi Rezolutën Nr.1481, “Mbi nevojën për dënimin ndërkombëtar të krimeve të regjimeve totalitare komuniste”. Delegacioni shqiptar votoi pro saj. Në tetor 2006 kjo rezolutë u miratua edhe nga Parlamenti shqiptar. Rezoluta e parë e KE ishte bërë qysh në vitin 1996 për masat që duheshin marrë për çrrënjosjen e trashëgimisë së sistemit totalitar komunist.