Bashkëpunimet ndërkombëtare

Bashkëpunimet e Autoritetit me Institucionet ndërkombëtare

Ambasada Gjermane

Ambasada Amerikane

Ambasada e Zvicrës

Ambasada Ceke

Ambasada Bullgare

Delegacioni Europian

Këshilli i Evropës

UNDP

OCSE

Conrad Adenauer

Friedrich – Ebert

Stasi files Authority