Bashkëpunime lokale

Autoriteti i Informimit mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunon me Institucionet:

Arkiva e Ministrisë së Mbrojtjes

Arkiva e Ministrisë së Punëve të Brendshme

Arkiva e Shërbimit Informativ Shtetëror

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Ministria e Kulturës

Muzeumet

Qëndra e Studimeve Albanologjike

Shërbimi Informativ Shtetëror