Rregullore

 

Rregullore Dokumenti
Rregullore për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH

Rregullore mbi publikimet e veprimtarisë së Autoritetit në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligj

Vendim Nr. 88, Dt. 22.02.2019 “Miratimi i rregullores mbi publikimet e veprimtarisë së Autoritetit në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligj”