Marrëveshje bashkëpunimi

  • Nënshkrimi i marrëveshjes me muzeun “Gjethi”, 12.04.2018
  • Nënshkrimi i marrëveshjes me Institutin e Historisë “Ali Hadri”, 29.05.2018.