Bashkëpunime Ndërkombëtare

Bashkëpunimet e Autoritetit me Institucionet ndërkombëtare

 • Ambasada Gjermane
 • Ambasada Amerikane
 • Ambasada e Zvicrës
 • Ambasada Ceke
 • Ambasada Bullgare
 • Delegacioni Europian
 • Këshilli i Evropës
 • UNDP
 • OCSE
 • Conrad Adenauer
 • Friedrich – Ebert
 • Stasi files Authority