Shkarko formularin ne versionin PDF

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN

 

SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN

    Nëse Aplikanti dhe Kërkuesi janë i njëjti person, kalo në plotësimin e Seksionit C

 

SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN

 

SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR

  • E drejta për informim dhe vënia në dispozicion e dokumentave sipas ligjit nr. 45/2015“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individëve.

  • Section

 

Fieldset

    Section

 

Fieldset