Abstrakte dhe Kumtesa

“Të mohuar nga regjimi”: burgjet, sistemi i internim-dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipërinë e viteve 1945-1990.

 1. Afrim Krasniqi – Trajtimi i të kaluarës në raport krahasues: Shqipëria dhe Evropa Lindore
 2. Ana Lalaj – Pushteti dhe ‘tjetri’ që është përballë (Montimi i regjimit komunist në Shqipëri, 1944-1954)
 3. Ardiana Topi – Tipologjia e dokumenteve të krijuara nga ish Sigurimi i Shtetit 1944-1991
 4. Beqir Meta – Vështrim analitik mbi sistemin e burgjeve, internimeve dhe përdorimin e punës së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri
 5. Çelo Hoxha – Paligjshmëria e vendimeve të internim-dëbimit në periudhën 1944-1954
 6. Dorian Koçi – Aparati stalinist i dhunës në burgjet e kampet e punës në Shqipëri 1949-1953
 7. Ermal Frashëri – Një vështrim mbi rregullimin juridik të punës gjatë periudhës 1944-1991
 8. Femi Sufaj, Marinela Sota – Jeta në kampet e punës së detyruar, nga vështrimi i raporteve zyrtare
 9. Fiona Todhri, Eris Dhamo – Identiteti dhe profili i grave të dënuara politike në periudhën komuniste (1946-1990)
 10. Gjon Berisha – Persekutimi i klerit katolik nga Kosova që shërbeu në Shqipëri gjatë regjimit komunist
 11. Gjon Boriçi – Pohimi nga Byroja Politike e PPSH tё dhunёs ndaj të burgosurve dhe internuarve nga organet e Sigurimit të Shtetit deri nё vitin 1953
 12. Hamit Kaba – Komunizmi shqiptar: ngjashmëri dhe veçori me vendet e tjera komuniste të Evropës Lindore e Qendrore (1944-1948)
 13. Klejd Këlliçi – Gulagu Europian: Regjimi i kampeve të punës dhe përqëndrimit në Shqipëri, Gjermani Lindore dhe Bullgari, 1946-1950
 14. Lory Amy – The Problem of Hoxha: Communist Heritage and the Demands of the Dead
 15. Lukas Kaminski – Communist Deportations and Forced Labour: the Polish Experience. History and Remembrance.
 16. Marenglen Kasmi, Ermira Shtino – Robërit gjermanë të luftës dhe puna e detyruar gjatë viteve 1944-1952
 17. Nevila Nika – Trajtimi i shtetasve italianë në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore – nga prof. Venanzio Lozzi tek At Giacomo Gardin
 18. Sabit Syla – Vendosja e pushtetit jugosllav në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare (1944 – 1945)
 19. Sonila Boçi – Vizatimi i fytyrës së “armikut të popullit” në vitet e para të regjimit komunist
 20. Tobias Wunschik – Forced labour in the German Democratic Republic 1950-1990, Prison work camps during the German Democratic Republic’s Stalinist period